Wat in het vat zit, verzuurt niet!

Geliefde filmmakers, presentatoren, vrijwilligers, Comité van Aanbeveling, pers en alle andere betrokkenen,

Opnieuw zien we ons genoodzaakt te wijken voor te veel onzekerheden in de nasleep van de derde en mogelijk begin van de vierde coronagolf. Tegenstroom 2020-2021 gaat dus niet door. Dit raakt ons ten zeerste maar helaas kunnen we het financiële risico als jong filmfestival niet nemen.

We hopen van harte dat we elkaar in april 2022 eindelijk weer zullen treffen en dat alle prijswinnende makers aanwezig kunnen zijn en zullen aanschuiven tijdens het Debat met de Makers.

Jeannice Adriaansens

Stichting Deining Films
Oktober 2021

Stichting Deining Films heeft de status van culturele ANBI status.

Hierdoor zijn giften fiscaal aftrekbaar. Op grond van de gewijzigde regelgeving (per 1 januari 2014) voor ANBI’s is Stichting Deining Films is verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op haar website.

www.deiningfilms.nl