Wat in het vat zit, verzuurt niet!

Geliefde filmmakers, presentatoren, vrijwilligers, Comité van Aanbeveling, pers en alle andere betrokkenen,

Opnieuw zien we ons genoodzaakt te wijken voor te veel onzekerheden in de nasleep van de derde en mogelijk begin van de vierde coronagolf. Tegenstroom 2020-2021 gaat dus niet door. Dit raakt ons ten zeerste maar helaas kunnen we het financiële risico als jong filmfestival niet nemen.

We hopen van harte dat we elkaar in november 2022 eindelijk weer zullen treffen en dat alle prijswinnende makers aanwezig kunnen zijn en zullen aanschuiven tijdens het Debat met de Makers.

Jeannice Adriaansens

Stichting Deining Films
Oktober 2021

FESTIVAL 2020

Comité van aanbeveling


Marga Vermue
Burgemeester Gemeente Sluis


Ben de Reu
oud gedeputeerde provincie Zeeland en huidig voorzitter van De Buren


Cathy Coudyser
Vlaams Parlementslid


Filip D’Havé
afgevaardigde van de Vlaamse regering in Nederland te Den Haag


Jan Briers
Ere Gouverneur Oost Vlaanderen