FESTIVAL 2023

Team Festival Tegenstroom

JEANNICE ADRIAANSENS
Festivaldirecteur, initiator & organisatie

Jeannice Adriaansens is onze artistiek leider en programmeur. Zij is cineaste en woonachtig is in Zeeuws Vlaanderen. Hoe klein dit gebied ook is zijzelf overschrijdt met haar werk internationale grenzen.
Haar films hebben inmiddels meer dan150 selecties en 40 awards in de wacht gesleept. Momenteel schrijft ze aan haar volgende film en is ze jurylid voor diverse festivals.

WIM VANSEVEREN
Adviseur

Wim Vanseveren is een Vlaams consultant, ondernemer en voormalig televisieproducent. Hij was netmanager (1998-2002) en algemeen directeur televisie (2007-2008) bij de VRT. Van 1 september 2015 tot 31 augustus 2019 was hij directeur van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren.

JEAN PAUL VAN BENDEGEM
Juryvoorzitter, Presentator, Wiskundige, Filosoof, Emeritus hoogleraar

Jean Paul VAN BENDEGEM, geboren te Gent op 28 maart 1953 is licentiaat in de wiskun­de en doctor in de wijsbegeerte. Thans is hij emeritus professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Voorheen was hij buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel voor de vakken logica en wetenschapsfilosofie en deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent. Van 2005 tot en met 2009 was hij decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB. Naast zijn lesopdracht was hij tevens directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie (www.vub.ac.be/CLWF/) waar een twintigtal onderzoekers aan verbonden zijn en is hij nog steeds de uitgever van het logica-tijdschrift “Logique et Analyse”. Jean Paul is al gedurende drie edities een zeer gewaardeerd jurylid van Filmfestival Tegenstroom.